Expedition Oman, (helicopter scene)

expeditie oman from studio avm, arie visser on Vimeo.

In 2013 Gilles Frenken made ​​a TV documentary about the VOC ship “Amstelveen” that sank in 1763 off the coast of Oman. He asked me to make music in some scenes. Because of the choices made​​, the music, made ​​by me is not used in this scene ….

In 2013 Gilles Frenken maakte een tv-documentaire over het voc schip de “amstelveen” dat in 1763 zonk voor de kust van oman. Hij vroeg aan mij muziek te maken bij enkele scenes. Doordat er andere keuzes zijn gemaakt is de door mij gemaakte muziek bij deze scene niet gebruikt….Reacties zijn gesloten.